Meer Lezen

Over Krusada

 
 

Al 20 jaar is stichting Krusada actief op Bonaire om individuen en families,persoonlijke sociale problematieken te overwinnen door op een goede manier terug te keren in de gemeenschap.

Ons team, bestaande uit zo`n 20 medewerkers, zijn competent en inspireren mensen. Zij leren en coachen verslaafden, gevangenen, ex-gevangenen, jong volwassenen, lichamelijk beperkten en psychisch zwakkeren. Zij ontwikkelen vaardigheden die hen later in hun levens verder helpen.

Belangrijke onderwerpen zijn het structuren van hun dag, zelfstandig leven, werk, financieel beheer, en belangrijk van alles, vinden  van de zin van dit leven

Bonaire heeft te kampen met veel complexe sociale problematiek wat resulteert in volle gevangenissen. Bijvoorbeeld 10% van alle families op Bonaire kampt met verslaving. Krusada werkt samen met ketenpartners op en buiten Bonaire.

  • Midden in Antriol (een wijk met een grote verslavingsproblematiek) is de WalkIn gevestigd. De WalkIn is een inloophuis waar basiszorg wordt geboden aan mensen die op straat leven op Bonaire.
  •  Op grote afstand van het centrum van Bonaire heeft Krusada een terrein van ca. 4,5 hectare. Op dit terrein is de begeleiding voor (ex-)verslaafden; (ex-)gedetineerden; kansjongeren en sociaal of lichamelijk zwakkeren gevestigd. Daarnaast beschikt Krusada over grote werkprojecten (waaronder metaal, hout en groen). Deze projectplaatsen worden gebruikt voor leer-werktrajecten en arbeidstraining. Krusada beschikt over woningen die zijn bedoeld voor gasten (cliënten) die verdere stabiliteit nodig hebben, voordat zij definitief terugkeren in de gemeenschap.
 

Junny Josephina
Director, Fundashon Krusada

 
IMG_6356.jpg