Krusada

onze VISIE

 • Fundashon Krusada is een duurzaam maatschappelijk ondernemende organisatie gericht op het hoop voor de gemeenschap in Caribisch Nederland.

 • Een plaats waar kwalitatief gewerkt wordt aan professionele begeleiding naar restauratie, preventie en ontwikkeling voor personen die een uitdaging ervaren om een connectie te maken met de gemeenschap en een plaats waar nieuwe kansen worden geboden in het leven
   

Krusada

onze missie

 • Er wordt door Krusada gezocht naar haalbare stappen om de maatschappelijke
  verantwoordelijkheid vorm te geven.
 • Het helpen/begeleiden van elke cliënten die bij Krusada komt is maatwerk,
  gericht op hun behoefte
 • Personeel van Krusada streeft er na een voorbeeld te zijn voor onze cliënten
  door middel van ons leven gebaseerd op Bijbelse normen en waarden
 • Krusada streeft naar maximale kwaliteit, efficiëntie en productiviteit van zowel de
  individuele doelgroepen als de organisatie of delen van de organisatie
 • Het welzijn en veiligheid van de doelgroepen & medewerker en het welslagen
  van de organisatie, veronderstellen een optimaal functioneren van alle personen
  binnen Krusada en alle lagen van de organisatie
   

Krusada

onze strategie

 • Cliënt centraal gericht werken door:
  o Uitgebreide en gevarieerde arbeidsplaatsen te bieden
  o De cliënten mogelijkheden goed onder de loep te hebben
  o Investeren in een nauwe samenwerking (keten) partners
  overheidsorganisaties voor optimale begeleiding
  o Cliënten zo veel mogelijk zelf laten aangeven aan welke werkplekken zij voorkeur hebben
 • Oormerken van het deel van het geld (opbrengsten en uitgaven) voor beschut werk om te nagaan hoe de financiële (geld)stroom hiervan zich ontwikkelt
 • Dagbesteding en woonvoorziening te bieden waar cliënten kunnen herstellen en resocialiseren
 • Begeleidingstrajecten bieden waardoor cliënten hun doelen kunnen behalen.
 • Een dagelijks structuur bieden waardoor cliënten de benodigde stabiliteit kunnen behalen in hun leven.
 • Een beschutte werkplek bieden waar cliënten zich naar hun capaciteit kunnen
  ontplooien
   

Krusada

onze overtuiging

We zijn overtuigd dat:

 • Dat elke persoon waardevol is
 • Dat elke persoon een doel heeft in het leven
 • Dat elke persoon waardig is om geholpen te worden en nog een kans in het leven verdient
 • Dat elke persoon recht heeft op degelijke hulp en waardig te worden behandeld

Onze fundamentele warden
Wij werken met liefde
Wij respteren mekaar
Wij gebruiken ervaring om vooruit te gaan
Wij doen onze werk met simpelheid
Wij zijn integer
Wij zijn een team en werken in eenheid
Wij zijn flexibel
Wij zijn een voorbeeld in alles wat we doen
Wij werken met exelentie
Wij tonen geduld in ons werk

Wij werken samen voor de welzijn van elke Client door middel van
Preventie, Herstel en ontwikkeling